Over Whatsappen.nl

Whatsappen.nl is het eerste en het grootste Nederlandstalige weblog over whatsappen, het gebruik van WhatsApp Messenger.

Sinds januari 2012 brengen wij onafhankelijk nieuws, tips, geruchten en andere relevante informatie over de berichtendienst WhatsApp. Ook vind je antwoord op veelgestelde vragen en is er gelegenheid om elkaar bij andere vragen te helpen. Uiteraard kun je via ons ook de nieuwste WhatsApp versies downloaden.

Wij hebben regelmatig contact met WhatsApp waardoor wij de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze berichtgeving kunnen waarborgen. Echter zijn wij géén officiële partner van WhatsApp en is dit weblog géén officiële WhatsApp website.

Voor het opzetten van deze website en het gebruik van auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen en logo’s, hebben wij volledige toestemming van WhatsApp Inc.

Alle afbeeldingen en teksten die op deze website voorkomen, zijn auteursrechtelijk beschermd.

Lees voor gebruik van deze website ook onze disclaimer en privacyverklaring.

Contact

Voor vragen over deze website, suggesties of opmerkingen kun je contact met ons opnemen. NIET voor vragen over WhatsApp. Deze kun je stellen onder ‘Forum’ of richten aan WhatsApp zelf.


© Copyright Whatsappen.nl