Succesvolle inzet WhatsApp bij buurtpreventie

AMSTERDAM – WhatsApp wordt steeds meer succesvol ingezet bij buurtpreventie. In Roosendaal heeft dit afgelopen week geleid tot de aanhouding van vier vuurgevaarlijke mannen. In Almere wordt door Annemarie Jorritsma nagedacht over een meer lokale inzet hiervan.

De WhatsApp-groep is een begrip voor Buurtpreventieteam Susannadonk in Roosendaal. Via WhatsApp houden de leden elkaar op de hoogte van alles wat er in de wijk speelt, waarbij tevens wordt samengewerkt met de gemeente en politie.

Ed Engelander, coördinator buurtpreventieteam Susannadonk, is enthousiast: “het grote voordeel van WhatsApp is dat je elkaar snel een berichtje kunt sturen en elkaar eventueel kunt waarschuwen”. Vorige week is gebleken dat de inzet van WhatsApp bij hun buurtpreventie zeer succesvol kan zijn. In de WhatsApp-groep werd een verdachte auto in de wijk besproken, waarna besloten werd de politie in te schakelen. Uiteindelijk konden, mede dankzij de inzet van Unit Luchtvaartpolitie, vier gewapende Franse mannen worden aangehouden en werd zo een mogelijk misdrijf voorkomen. En dat begon allemaal met één WhatsApp-bericht.

Burgemeester van Almere en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Annemarie Jorritsma juicht het gebruik van WhatsApp bij buurtpreventie eveneens toe. Zelf geeft Jorritsma het goede voorbeeld: “Samen met de buurvrouwen hebben wij een WhatsApp-groep geïnitieerd nadat we verdachte auto’s in de buurt zagen en nog steeds waarschuwen wij elkaar”. Een bijkomend voordeel is volgens Jorritsma dat het tegelijkertijd leidt tot zeer intensieve sociale contacten. De burgemeester van Almere is dusdanig positief over WhatsApp dat ze nadenkt om één en ander lokaal verder uit te breiden.

Op onze suggestie dat van iedere wijkgroep één persoon in een aparte groep kan worden opgenomen waarin bijvoorbeeld een burgemeester mededelingen kan doen, reageert Jorritsma positief. Mogelijk dat er in de toekomst dus nog uitbreiding op dit gebied te wachten staat.

Wordt uw buurt al bewaakt met een BuurtWhatsApp?